Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-4°

-

16

Februari

35%

-3°

-

13

Mars

36%

-

13

April

45%

11°

-

12

Maj

52%

18°

-

12

Juni

55%

23°

-

11

Juli

60%

26°

-

9

Augusti

57%

25°

-

10

September

44%

20°

-

11

Oktober

40%

13°

-

13

November

25%

-

15

December

21%

-1°

-

17