Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-2°

11

Februari

37%

10

Mars

37%

12

April

46%

12°

11

Maj

54%

19°

11°

10

Juni

59%

24°

18°

10

Juli

62%

27°

23°

9

Augusti

59%

26°

23°

8

September

50%

22°

20°

9

Oktober

47%

15°

14°

9

November

31%

11

December

25%

13