Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-13°

-

11

Februari

45%

-8°

-

9

Mars

45%

-1°

-

9

April

53%

-

7

Maj

56%

17°

-

10

Juni

55%

22°

-

12

Juli

60%

25°

-

12

Augusti

58%

23°

-

11

September

44%

17°

-

11

Oktober

36%

10°

-

11

November

27%

-1°

-

11

December

31%

-10°

-

11