Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-3°

-

16

Februari

34%

-2°

-

13

Mars

34%

-

14

April

43%

11°

-

13

Maj

52%

19°

-

12

Juni

56%

24°

-

11

Juli

58%

26°

-

10

Augusti

56%

25°

-

11

September

44%

21°

-

12

Oktober

40%

14°

-

13

November

25%

-

15

December

20%

-

17