Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-6°

-

14

Februari

39%

-4°

-

11

Mars

41%

-

11

April

44%

11°

-

10

Maj

46%

18°

-

11

Juni

48%

23°

-

12

Juli

53%

26°

-

11

Augusti

49%

24°

-

11

September

42%

19°

-

11

Oktober

36%

12°

-

11

November

23%

-

13

December

23%

-4°

-

14