Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-2°

13

Februari

35%

11

Mars

39%

12

April

46%

11°

12

Maj

51%

18°

11

Juni

56%

24°

15°

10

Juli

61%

27°

20°

8

Augusti

57%

26°

22°

10

September

47%

21°

19°

10

Oktober

42%

15°

14°

11

November

28%

12

December

24%

13