Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-11°

-

11

Februari

44%

-7°

-

9

Mars

45%

-

9

April

52%

10°

-

9

Maj

55%

18°

-

12

Juni

54%

23°

-

13

Juli

61%

26°

-

12

Augusti

58%

24°

-

12

September

45%

18°

-

12

Oktober

37%

11°

-

11

November

27%

-

10

December

30%

-8°

-

12