Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-6°

-

15

Februari

35%

-4°

-

11

Mars

38%

-

11

April

46%

-

10

Maj

50%

17°

-

11

Juni

52%

22°

-

11

Juli

58%

25°

-

9

Augusti

52%

24°

-

11

September

38%

18°

-

12

Oktober

32%

12°

-

12

November

22%

-

13

December

22%

-3°

-

16