Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-3°

-

14

Februari

36%

-2°

-

12

Mars

38%

-

12

April

45%

11°

-

12

Maj

52%

19°

-

12

Juni

56%

24°

-

10

Juli

60%

26°

-

10

Augusti

57%

25°

-

10

September

45%

21°

-

11

Oktober

41%

14°

-

12

November

26%

-

14

December

23%

-

15