Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-4°

-

11

Februari

37%

-3°

-

9

Mars

39%

-

10

April

47%

11°

-

10

Maj

52%

18°

-

10

Juni

56%

23°

-

9

Juli

61%

26°

-

8

Augusti

56%

25°

-

10

September

45%

20°

-

10

Oktober

40%

13°

-

11

November

26%

-

12

December

23%

-1°

-

12