Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-3°

17

Februari

35%

-3°

13

Mars

39%

12

April

47%

10°

11

Maj

52%

16°

10

Juni

56%

22°

11°

11

Juli

63%

25°

18°

9

Augusti

57%

24°

20°

10

September

43%

20°

18°

12

Oktober

38%

14°

13°

14

November

23%

15

December

18%

17