Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-6°

-

11

Februari

42%

-4°

-

9

Mars

41%

-

10

April

47%

10°

-

9

Maj

51%

18°

-

10

Juni

55%

22°

-

11

Juli

60%

25°

-

10

Augusti

55%

23°

-

10

September

44%

19°

-

10

Oktober

40%

12°

-

11

November

27%

-

12

December

28%

-3°

-

12