Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-3°

10

Februari

37%

-2°

9

Mars

40%

10

April

46%

11°

10

Maj

50%

18°

11

Juni

55%

23°

14°

10

Juli

60%

26°

19°

9

Augusti

57%

25°

21°

10

September

47%

20°

18°

10

Oktober

41%

13°

13°

11

November

27%

11

December

24%

12