Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-23°

-1°

11

Februari

40%

-24°

-1°

11

Mars

47%

-20°

-1°

11

April

50%

-11°

-1°

12

Maj

34%

-2°

-1°

12

Juni

31%

11

Juli

36%

10°

12

Augusti

32%

15

September

23%

14

Oktober

19%

-3°

16

November

22%

-10°

14

December

16%

-19°

-1°

12