Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-31°

-2°

3

Februari

42%

-31°

-2°

3

Mars

53%

-27°

-2°

3

April

56%

-17°

-2°

4

Maj

43%

-6°

-2°

6

Juni

43%

-1°

5

Juli

48%

12°

8

Augusti

38%

10

September

24%

10

Oktober

22%

-8°

9

November

24%

-19°

-2°

5

December

8%

-26°

-2°

4