Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-22°

-1°

16

Februari

31%

-23°

-1°

13

Mars

42%

-19°

-1°

14

April

49%

-10°

-1°

13

Maj

29%

-3°

16

Juni

35%

10

Juli

41%

11°

12

Augusti

40%

13

September

24%

13

Oktober

16%

-2°

20

November

8%

-9°

19

December

1%

-18°

18