Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-29°

-1°

7

Februari

43%

-29°

-1°

7

Mars

50%

-24°

-1°

8

April

51%

-13°

-1°

8

Maj

41%

-3°

-1°

7

Juni

42%

7

Juli

50%

16°

9

Augusti

40%

14°

11

September

25%

13

Oktober

22%

-4°

14

November

25%

-17°

10

December

6%

-25°

-1°

8