Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-2°

-

16

Februari

37%

-2°

-

13

Mars

34%

-

14

April

36%

-

14

Maj

42%

15°

-

14

Juni

46%

21°

-

12

Juli

49%

24°

-

11

Augusti

50%

23°

-

11

September

43%

19°

-

12

Oktober

38%

13°

-

14

November

28%

-

16

December

24%

-

18