Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

14

Februari

35%

11

Mars

38%

12

April

42%

11

Maj

45%

14°

12

Juni

45%

19°

11

Juli

46%

21°

12°

9

Augusti

49%

21°

13°

9

September

46%

18°

12°

9

Oktober

43%

13°

11°

11

November

32%

13

December

26%

15