Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-2°

-

16

Februari

36%

-1°

-

13

Mars

37%

-

13

April

37%

-

13

Maj

43%

16°

-

13

Juni

47%

21°

-

12

Juli

49%

24°

-

11

Augusti

52%

24°

-

11

September

46%

19°

-

10

Oktober

40%

13°

-

13

November

30%

-

15

December

24%

-

16