Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-2°

-

16

Februari

35%

-1°

-

13

Mars

38%

-

13

April

40%

-

12

Maj

44%

16°

-

12

Juni

46%

21°

-

11

Juli

49%

24°

-

10

Augusti

51%

24°

-

10

September

45%

19°

-

10

Oktober

41%

13°

-

13

November

29%

-

15

December

24%

-

17