Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-1°

-

14

Februari

37%

-1°

-

11

Mars

38%

-

12

April

37%

-

12

Maj

43%

16°

-

12

Juni

46%

21°

-

11

Juli

48%

24°

-

10

Augusti

51%

24°

-

9

September

46%

19°

-

10

Oktober

40%

14°

-

11

November

31%

-

14

December

26%

-

15