Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-2°

15

Februari

36%

-1°

13

Mars

37%

13

April

37%

13

Maj

43%

16°

13

Juni

47%

21°

12

Juli

49%

24°

14°

11

Augusti

52%

24°

16°

11

September

46%

19°

15°

10

Oktober

40%

13°

13°

12

November

30%

14

December

24%

16