Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

14

Februari

37%

-

12

Mars

38%

-

13

April

39%

10°

-

13

Maj

44%

16°

-

13

Juni

46%

21°

-

12

Juli

47%

24°

-

11

Augusti

51%

24°

-

11

September

47%

20°

-

11

Oktober

43%

14°

-

13

November

33%

-

14

December

27%

-

15