Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-1°

15

Februari

33%

-1°

12

Mars

37%

12

April

40%

11

Maj

44%

15°

11

Juni

45%

20°

11

Juli

49%

23°

12°

10

Augusti

50%

23°

13°

9

September

44%

18°

12°

9

Oktober

41%

13°

11°

11

November

28%

14

December

23%

15