Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-24°

-

12

Februari

36%

-21°

-

9

Mars

48%

-12°

-

9

April

52%

-

8

Maj

50%

11°

-

7

Juni

47%

19°

-

10

Juli

48%

22°

-

11

Augusti

46%

19°

-

11

September

32%

11°

-

10

Oktober

21%

-1°

-

14

November

18%

-15°

-

12

December

10%

-21°

-

12