Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-26°

-2°

4

Februari

44%

-27°

-2°

5

Mars

59%

-24°

-2°

4

April

62%

-16°

-2°

5

Maj

43%

-5°

-1°

6

Juni

48%

4

Juli

47%

10°

8

Augusti

37%

12

September

23%

11

Oktober

19%

-8°

13

November

23%

-18°

-1°

7

December

13%

-23°

-2°

6