Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-24°

-

10

Februari

39%

-23°

-

9

Mars

50%

-18°

-

9

April

52%

-8°

-

8

Maj

46%

-

7

Juni

45%

16°

-

7

Juli

46%

19°

-

9

Augusti

42%

15°

-

12

September

32%

-

11

Oktober

22%

-5°

-

14

November

18%

-18°

-

11

December

10%

-22°

-

12