Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-23°

-

12

Februari

40%

-17°

-

10

Mars

46%

-8°

-

9

April

52%

-

6

Maj

51%

14°

-

9

Juni

51%

21°

-

11

Juli

54%

23°

-

11

Augusti

50%

21°

-

11

September

38%

13°

-

9

Oktober

26%

-

11

November

20%

-12°

-

12

December

17%

-20°

-

11