Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-18°

-

8

Februari

37%

-13°

-

7

Mars

44%

-4°

-

7

April

50%

-

5

Maj

48%

16°

-

10

Juni

50%

21°

-

11

Juli

50%

23°

-

13

Augusti

50%

20°

-

12

September

41%

15°

-

10

Oktober

29%

-

8

November

24%

-11°

-

9

December

20%

-16°

-

7