Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-1°

19

Februari

30%

-1°

17

Mars

30%

17

April

30%

15

Maj

34%

10°

15

Juni

38%

16°

13

Juli

46%

20°

11°

12

Augusti

43%

20°

14°

14

September

38%

16°

12°

14

Oktober

32%

11°

18

November

26%

18

December

23%

20