Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

14

Februari

28%

11

Mars

30%

12

April

29%

11

Maj

32%

10°

12

Juni

32%

14°

13

Juli

32%

18°

11°

13

Augusti

36%

19°

14°

12

September

36%

16°

13°

12

Oktober

30%

11°

10°

14

November

26%

14

December

20%

13