Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-6°

17

Februari

41%

-6°

14

Mars

38%

-2°

16

April

34%

14

Maj

39%

13

Juni

38%

12°

14

Juli

44%

17°

14

Augusti

42%

16°

10°

15

September

37%

12°

14

Oktober

35%

16

November

28%

16

December

30%

-3°

18