Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-1°

16

Februari

31%

-2°

13

Mars

32%

14

April

32%

13

Maj

33%

12°

13

Juni

36%

16°

13

Juli

36%

20°

12°

13

Augusti

38%

20°

15°

13

September

38%

16°

14°

13

Oktober

31%

11°

10°

14

November

25%

15

December

24%

16