Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

16

Februari

28%

13

Mars

30%

13

April

30%

12

Maj

32%

13

Juni

33%

12°

14

Juli

32%

16°

11°

14

Augusti

35%

18°

15°

13

September

36%

15°

13°

13

Oktober

30%

11°

10°

15

November

25%

15

December

20%

15