Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-3°

-

11

Februari

34%

-3°

-

9

Mars

34%

-

10

April

32%

-

9

Maj

37%

11°

-

11

Juni

39%

17°

-

11

Juli

44%

22°

-

11

Augusti

43%

21°

-

12

September

39%

16°

-

12

Oktober

32%

10°

-

13

November

25%

-

11

December

25%

-1°

-

11