Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-2°

12

Februari

37%

-3°

9

Mars

34%

11

April

34%

9

Maj

38%

11°

10

Juni

41%

16°

10

Juli

48%

21°

10°

10

Augusti

46%

20°

13°

10

September

39%

15°

11°

11

Oktober

33%

10°

12

November

26%

12

December

27%

12