Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-1°

16

Februari

30%

-1°

13

Mars

31%

14

April

32%

12

Maj

33%

11°

13

Juni

36%

15°

13

Juli

36%

20°

12°

12

Augusti

38%

20°

15°

12

September

37%

16°

14°

13

Oktober

30%

11°

10°

14

November

24%

14

December

23%

15