Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-3°

-

11

Februari

34%

-3°

-

10

Mars

34%

-

10

April

32%

-

10

Maj

37%

12°

-

11

Juni

39%

17°

-

11

Juli

45%

22°

-

12

Augusti

44%

21°

-

12

September

39%

16°

-

13

Oktober

33%

10°

-

13

November

26%

-

12

December

26%

-1°

-

12