Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-2°

19

Februari

33%

-3°

16

Mars

32%

16

April

33%

15

Maj

35%

15

Juni

36%

13°

15

Juli

34%

17°

12°

16

Augusti

38%

18°

16°

16

September

38%

15°

14°

15

Oktober

34%

10°

10°

16

November

26%

17

December

24%

18