Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-5°

19

Februari

29%

-5°

-1°

15

Mars

32%

-2°

-1°

17

April

32%

14

Maj

37%

10°

13

Juni

38%

14°

14

Juli

39%

18°

11°

14

Augusti

39%

18°

14°

15

September

36%

14°

12°

15

Oktober

30%

16

November

23%

17

December

20%

-2°

18