Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-8°

-

17

Februari

40%

-8°

-

14

Mars

36%

-3°

-

17

April

33%

-

15

Maj

36%

-

14

Juni

36%

11°

-

15

Juli

39%

15°

-

16

Augusti

40%

15°

-

16

September

34%

11°

-

14

Oktober

34%

-

15

November

29%

-

16

December

30%

-4°

-

17