Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-3°

-

14

Februari

34%

-3°

-

12

Mars

33%

-

13

April

31%

-

13

Maj

35%

13°

-

14

Juni

38%

18°

-

13

Juli

44%

23°

-

13

Augusti

43%

22°

-

13

September

38%

16°

-

14

Oktober

32%

10°

-

16

November

25%

-

14

December

26%

-

14