Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-3°

-

15

Februari

34%

-3°

-

12

Mars

32%

-

14

April

31%

-

14

Maj

35%

12°

-

14

Juni

38%

18°

-

14

Juli

44%

23°

-

14

Augusti

43%

22°

-

14

September

38%

16°

-

15

Oktober

31%

10°

-

16

November

25%

-

15

December

26%

-

15