Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

19

Februari

30%

-1°

-

16

Mars

29%

-

17

April

30%

-

15

Maj

34%

10°

-

15

Juni

37%

16°

-

13

Juli

45%

20°

-

12

Augusti

42%

20°

-

14

September

38%

16°

-

14

Oktober

31%

11°

-

17

November

26%

-

17

December

23%

-

18