Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-4°

-

11

Februari

34%

-4°

-

9

Mars

35%

-

10

April

33%

-

9

Maj

38%

10°

-

11

Juni

39%

17°

-

11

Juli

45%

21°

-

11

Augusti

43%

20°

-

12

September

39%

15°

-

13

Oktober

33%

-

13

November

26%

-

12

December

26%

-1°

-

11