Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-1°

12

Februari

30%

-1°

10

Mars

30%

11

April

31%

10

Maj

34%

10°

11

Juni

37%

16°

11

Juli

42%

20°

11°

10

Augusti

41%

20°

14°

12

September

37%

16°

12°

12

Oktober

30%

11°

10°

14

November

25%

13

December

22%

13