Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-5°

-

13

Februari

30%

-4°

-

10

Mars

33%

-1°

-

12

April

33%

-

11

Maj

37%

10°

-

13

Juni

39%

16°

-

12

Juli

43%

21°

-

12

Augusti

41%

19°

-

13

September

36%

14°

-

14

Oktober

29%

-

14

November

22%

-

13

December

20%

-2°

-

12