Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

15

Februari

29%

13

Mars

30%

13

April

31%

12

Maj

33%

13

Juni

35%

13°

13

Juli

36%

17°

11°

13

Augusti

37%

18°

14°

13

September

36%

15°

13°

13

Oktober

29%

11°

10°

15

November

24%

15

December

21%

15