Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-7°

20

Februari

34%

-7°

-1°

16

Mars

33%

-3°

-1°

19

April

32%

16

Maj

36%

14

Juni

35%

11°

16

Juli

35%

16°

10°

16

Augusti

37%

16°

13°

16

September

35%

12°

11°

15

Oktober

34%

16

November

28%

17

December

29%

-4°

19